Hakkımda

Psk. Selin Kara

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini burslu olarak onur derecesiyle 2008 yılında tamamladım. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri servisi, Özel Yarımca Çocuk Sarayı ve Kulübü’nde staj yaptım. 2008-2015 yıllarında Kocaeli’nde rehabilitasyon merkezlerinde bireysel terapi ve aile danışmanlığı yaptım. 12 senedir psikoterapi ile yakından ilgilenmekteyim. 2008’den beri anlaşmalı danışmanlık merkezilerinde psikoterapist olarak çalışmalarıma devam ettim. Şimdilerde Kurucusu olduğum Ser Psikoloji Danışmanlık Merkezi Yarımca’da, Empati Psikoterapi Merkezi İzmit’te çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Alanda birçok seminer, kongre ve eğitimlere katıldım. Katıldığım eğitimler arasında Çocuklara Uygulanan Objektif Testler, Çocuk Psikopatolojisi, MMPI Uygulama ve yorumlama, Masterson Günleri Uluslararası Konferansı, Maraton Hipnoz, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi, Aile ve Çiftler ile Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimi gibi eğitimler bulunmaktadır. Psikoterapi Enstitüsü’nde aldığım 3 yıl boyunca süren 360 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimini bitirdim. Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi eğitimini tamamlayıp travma, fobi, anksiyete bozuklukları vb durumlarda çalışma etkinliğini arttırmış bulunmaktayım. Son olarak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamladım ve Uzman Klinik Psikolog ünvanına hak kazandım.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Psikoloji(%100 ÖSYM Burslu)

Psikoterapi Enstitüsü 120 saatlik Maraton Hipnoz Eğitimi

Psikoterapi Enstitisü Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (36 ay-1080 saat)

Psikoterapi Enstitüsü Frank M. Dattilio ile Aile ve Çiftler ile Bilişsel ve Davranışçı Terapi

Uygulama ve yorumlama sertifikası

İç gözlem Psikiyatrik ve Psikolojik Danışma M.- MMPI testi

Masterson Günleri Uluslararası Konferans Katılım Sertifikası (Tanı ve Tedavide Masterson Yaklaşımının Gelişimi- Borderline Kendilik Bozukluğu'na Masterson Yaklaşımı-Narsistik Kendilik Bozukluğu'na Masterson Yaklaşımı- Şizoid Kendilik Bozukluğu'na MastersonYaklaşımı ve Psikofarmakoloji ve Travma)

İç Gözlem Psikiyatrik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi -Çocuklara Uygulanan Objektif Testler Eğitimi Katılım Sertifikası (Bender – Gestalt Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek testi ,Catell 2a zeka Testi, Porteus Labirenti Zeka Testi,Goodenough Bir İnsan Çiz Testi (projektif), Metropolitan Okul Olgunlugu Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri , Peabody Kelime Anlama Testi, Gessell Gelisim Envanteri,Frostig Gelişimsel Görsel Algi Testi)

İç Gözlem Psikiyatrik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Çocuk Psikopatolojisi Eğitim Seminerleri

“Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi” konulu seminere katılım belgesi

Masterson Günleri Uluslararası Konferans Katılım Sertifikası( Ayırıcı Tanı ve Tedavi Teknikleri)

Psikoterapi Enstitüsü Allan Schore Beyin Temelli Nörobiyoloji Eğitimi

Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi-HYT

 

WISC-IV ZEKA TESTİ

 

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen en yaygın, kapsamlı ve güvenilir zeka testidir. WISC-IV sadece çocuğun zeka puanını ortaya koymaz, aynı zamanda çocuğu kendi yaş grubu içerisindeki çocuklarla karşılaştırark çocuğunuzun kendi yaş grupları içerisinde ki yerinide  gösterir. Çocuğun güçlü veya zayıf zeka alanlarıyla ilgili bilgi verdiği gibi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Mental Reterdasyon ve Özgül Öğrenme Güçlüğü gibi çeşitli bozuklukların tespitinde oldukça krtitik bir rol oynar.

Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

Çocuğunuzda aşagıdaki problemlerden herhangi biriyle karşılaşıyorsanız profesyonel destek almanız faydalı olacaktır:

Parmak Emme

Saç Koparma (Trikotillomani)

Tırnak Yeme

Toprak Yeme (Pika)

Altını Islatma ve Kirletme (Enuresis ve Enkopresis)

Öfke Patlamaları (Tempertantrum)

Hırsızlık (Kleptomani)

Yalan

Uyku Bozukluğu

İştahsızlık, Yemekte Nazlanma

İçe Kapanıklık

Kibrit ve Ateşle Oynama

Evden Kaçma

Okuldan Kaçma 

 Çocuklarda Kaygı Bozukluğu

Kaygı bozuklukları çocukluk ve ergenlik dönemlerinde en sık görülen zihinsel, duygusal ve davranışsal sorunlardandır. Çocuklarda ve ergenlerde görülen genel kaygı bozukluğu, günlük yaşama ilişkin gerçek dışı yoğun endişe haliyle kendini gösterir. Herhangi bir problem olmadan çeşitli fiziksel sıkıntılar yaşayabilirler; uyku problemleri, karın ağrısı, miğde bulantısı, tırnak yeme vb. davranışlara sık sık rastlanır. Tedavi edilmezse özgüven eksikliği, devamsızlık yapma, madde kullanımı, insanlarla iletişimde sorun yaşama gibi yaşamını olumsuz etkileyecek bozukluklar yaşayabilirler.

Oyun Terapisi

Çocukların kendini ifade etme becerisi yetişkinler gibi gelişmemiştir. Çocuklar duygularını, düşüncelerini ifade ederken oyuna başvururlar. Oyun terapisi bir çocuğun duygularını daha iyi anlayabilmeye imkan verirken aynı zamanda çocuğa psikolojik olarak destek verir, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar ve daha sağlıkı ilişki kurmasına yardımcı olur.

Çocuk Değerlendirme Testleri

Denver– II Gelişim Tarama Testi (0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu test gelişimsel olarak gecikmeleri saptar.)

Ankara Gelişim ve Tarama Testi: (2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır.)

Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: (5-6 yaş ile 6 – 0 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, ilköğretime başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.)

Peabody Resim-Kelime Testi:  (2.5-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır.)

Gessel Gelişim Figürleri Testi: (2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır.)

Bender Gestalt Görsel Motor Testi: (5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır.)

CAT (Çocuklar için Algı Testi): ( 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.)

Çocuklarda Sosyal Fobi

Sosyal fobi; kişinin başkalarının yanında küçük düşeceği, sıkıntı ya da utanç duyacağı bir davranışta bulunacağı korkusu olduğundan, bu kişiler başkaları ile etkileşimde bulunmayı gerektiren ya da her hangi bir eylemi başkalarının yanında yapmalarını gerektiren durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar.

Çocuklarda Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi

Hİpnotik Yeniden İşleme Terapisi, HYT; bazı hipnotik telkinlerle ve çift yönlü uyarımlarla beraber bilinç ve bilinçdışı bağlantısını sağlayarak kişinin yaşadığı sorun ile ilgili duyarsızlaştırma mekanizmasını çalıştırmaktadır. Bu teknikle yaşadığımız geçmiş kötü deneyimler ve bunların günümüze etkisi yeniden işlenerek kişinin yaşadığı olumsuz belirtileri ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Geçmişin yükünü azaltmak, bugünü nitelikli yaşamak ve geleceğe umutla bakmak için kullandığımız bu teknikle özellikle anksiyete bozuklukları, fobiler, travmalar ve olumsuz deneyimlerin yarattığı bütün duygusal bozukluklar hızlı ve etkin bir biçimde çözülmektedir.

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi Bağlamında danışanlarımız Davranışçı, Bilişsel, Psikodinamik ve Varoluşçu Psikoterapiler ile değerlendirilmektedir. Amaçladığımız Danışanlarımızı Bir Bütün olarak incelemek, daha sağlıklı bir yaşam için uygun teknik ile müdahale etmektir.

Sertifikalarım